overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Stephen Forster - Frank Vanderstucken (arr.), Mijn oud Kentucky-land
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium

Dit autografische manuscript werd aangetroffen in een pakket ongeïnventariseerde partituren, samen met twee andere handschriften van Frank Vanderstucken, namelijk arrangementen van Old folks at home en Dixie's land. My old Kentucky home en Old folks at home zijn oorspronkelijk van de hand van Stephen Forster (1826-1864); Dixie's land werd gecomponeerd door Daniel Emmet, een Amerikaanse songwriter die ook optrad als 'blackface minstrel'. Tijdens zijn internationale concertreizen keerde de Belgo-Amerikaanse dirigent-componist Frank Vanderstucken (1858-1929) graag naar Antwerpen terug, de plaats waar hij zijn jeugd had gesleten en zijn muzikale opleiding had genoten. Welke weg deze partituren hebben afgelegd van het archief van de Lasalle-kring, een socialistisch koor uit Antwerpen, naar de conservatoriumbibliotheek is niet meer te traceren.

Impressie

Als Vlaams dirigent actief in de Verenigde Staten voel ik affiniteiten met Frank Vanderstucken die aan beide kanten van de oceaan actief was. Het is een figuur die mij interesseert en het is dan ook goed dat zijn muziek in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium wordt bestudeerd. Tenslotte heeft hij toch bij directeur Peter Benoit zijn opleiding gekregen. Vanderstucken arrangeerde dit bekende lied van Stephen Forster, 'the father of American music', voor een Europese tournee die hij in de zomer van 1892 met zijn mannenkoor de New York Arion Society maakte. Nadien plaatste hij er een Nederlandse vertaling onder. Het is een van Forsters songs die de status van volkslied heeft verworven en als 'native ground music' tot het Amerikaanse collectieve geheugen is gaan behoren. Het Europese publiek reageerde alvast zeer enthousiast op deze muziek. Hopelijk krijgen ook Vanderstuckens orkestmuziek en zijn liederen de verdiende aandacht.

David Ramael (director of orchestral studies, Hofstra University, NY.)