overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Habitations modernes
Paris, Morel, 1875-1877
Bibliotheek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Ontwerpwetenschappen

Het is dankzij Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) dat tal van Franse monumenten vandaag nog bestaan. Zijn methode van restaureren is echter iets te idealistisch naar hedendaagse normen. In zijn projecten trachtte hij niet zozeer de gebouwen in hun originele staat te herstellen, maar probeerde hij er 'historisch perfecte' gebouwen van te maken, wat met zich meebracht dat hij vaak esthetische, maar historisch onjuiste elementen toevoegde.
Hij was een belangrijk figuur voor de neogothiek en één van de protagonisten van het rationalisme, een stijl waarin het principe geldt dat de vorm moet voortkomen uit de functionaliteit. Hij beïnvloedde tal van architecten, zoals bijvoorbeeld Pierre Cuypers (1827-1921), met wie hij ook bevriend was, en Victor Horta (1861-1947).

Impressie

Het boek bestaat uit twee delen die een overzicht bieden van diverse woningtypes in West-Europa: villa's, landhuizen, hoeves, enz. Naast een summiere inleidende tekst en een korte omschrijving per woning worden in hoofdzaak gravures gepresenteerd. Het betreft mooie platen van perspectieftekeningen, aanzichten, plannen, sneden en detailleringen.

De nadruk ligt vooral op de diversiteit die spreekt uit de karakteristieke eigenschappen van de verschillende woningen, welke zijn ontstaan vanuit specifieke gewoonten, noden, economische randvoorwaarden en regionale gebruiken. Met een selectie van interessante vorm- en detailstudies biedt de auteur een brede kijk op wat toonaangevende architecten in die periode zoal realiseerden.
Viollet-le-Duc benadrukt tenslotte dat deze bouwmeesters moeten inspelen op de evoluties met betrekking tot de woningbouw en dat de kennis hieromtrent tot nut van iedereen dient te zijn.

Pieter Brosens (doctoraatsstudent architectuur)