overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Quatuor Mariën, Séances de musique de chambre
Antwerpen, 1891-1902
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium

Het gulden boek van het Quatuor Mariën en de Kwartet-Kapel werd in 1951 door Jules Boelaerts, voormalig bibliothecaris en toenmalig secretaris-beheerder van het conservatorium, aan de bibliotheek geschonken. Het boek was oorspronkelijk eigendom van de Antwerpse violist Jules C. Schmitz, tweede violist van het Quatuor Mariën. Het is meer dan waarschijnlijk Schmitz die in dit boek concertprogramma's, krantenknipsels en brieven verzamelde. Als verdienstelijk amateur-musicus speelde hij ook soms de tweede viool in de Kwartet-Kapel, wat meteen verklaart waarom dit gulden boek de historiek van twee befaamde Antwerpse strijkkwartetten verhaalt.

De sierlijke lederen boekband is van de hand van C. Keuth.

Impressie

Dit fraaie gulden boek is een goudmijn voor wie de Antwerpse (muziek)geschiedenis van de negentiende eeuw bestudeert. Het Quatuor Mariën en later de Kwartet Kapel kleefden in deze prachtige lederen band concertprogramma's, recensies en brieven en lijmden zo een stukje van het muziekleven van het fin de siècle vast. Van één concert verschenen soms tot acht recensies in kranten en bladen met titels als Mephisto, La Badine of Clair de lune. Opvallend: ook negatieve besprekingen werden rigoureus ingeplakt. Brieven zijn er onder meer van de Antwerpse burgemeester Leopold De Wael (die bedankt voor het op zijde (!) gedrukte concertprogramma) en van de Keulse pianist Max Pauer die geen fiducie in de Antwerpse piano's heeft: hij wil zijn eigen Bechstein meebrengen. Componisten als Jan Blockx en Arthur De Greef noteerden zwierige dedicaties. En wat waren die concertprogramma's mooi!

Jan Dewilde (bibliothecaris)