overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

César Daly, Décorations Interieures Peintes
Paris, Ducher, 1877
Bibliotheek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Ontwerpwetenschappen

De Franse theoreticus en criticus César Daly (1811-1893) was één van de protagonisten in de studie van het eclecticisme. Dit is geen echte stijlrichting, maar eerder een culturele strategie om te kunnen omgaan met de veelheid van stijlen, culturen, meningen, objecten, enz. en zodoende tot een rationele synthese te komen. Voor Daly was de geschiedenis geen ijkpunt maar een rijke bron, waaruit een nieuwe kunst zou ontstaan, een art nouveau. Hij stond met zijn gedachtegoed quasi op dezelfde lijn als de Franse filosoof Victor Cousin (1792-1867).

Een interessant project waar Daly de leiding over had gekregen, was de restauratie van de Sint-Ceciliakathedraal te Albi. Deze werkzaamheden waren zeer ingrijpend. Door kleine torentjes toe te voegen probeerde men het koor te voltooien. Na Daly's dood werden deze veranderingen verwijderd en werd het koor terug in zijn originele staat hersteld.

Impressie

Deze twee fardes in folio met 110 kleurenlithografieën werden door architect César Daly verzameld en in 1877 bij P. Ducher et Cie uitgegeven te Parijs. De kwaliteitsvolle kleurenplaten geven een perfect beeld van de interieuraankleding van de rijkere privé-woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw, vooral in Parijs.

Farde 1 geeft een overzicht van Salons, salles à manger, chambres à coucher et leurs dépendances. Farde 2 behandelt Cabinets de travail, bibliothèque, accès et dépendances, salles de concert, magasins, détails divers et parallèles. Bij elk voorbeeld is de architect-ontwerper vermeld en de peintre-décorateur. Veel van deze interieurs zijn reeds vernietigd of aangepast aan de latere noden en smaak maar de platen geven een historisch correct beeld van de schitterende decoratie en het kleurgebruik in die periode. Wellicht zijn er veel mensen die dergelijke interieurs kitscherig vinden. Deze platen zijn evenwel een belangrijke informatiebron bij mogelijke restauraties of reconstructies, ook voor andere aanverwante interieurs uit de tweede helft van de 19de eeuw en dit niet alleen voor Parijs maar ook voor de meeste grote steden in West-Europa.

Dirk Laporte (docent historisch interieur en meubilair en monumentenzorg)