overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Hendricus vanden Leemputte en Christoffel Van Sichem [ill.], Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesu Christi, mitsgaders: d'epistels, uit het Oude Testament, soo die door 't jaer iin den dienst der H. Kercke ghelesen worden
Antwerpen, Pieter Jacobszoon Paets, 1646
Bibliotheek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Ontwerpwetenschappen

De illustraties in deze uitgave zijn van de hand van Christoffel Van Sichem de Jonge (1581-1658). Doordat hij hetzelfde signatuur gebruikte als zijn vader die ook graveur was, is het moeilijk te onderscheiden welke prenten van zijn hand zijn. Soms komt men dan ook bij beschrijvingen van de Biblia Sacra een verwijzing naar Van Sichem de Oude tegen. Dit is echter niet correct, daar vaststaat dat het Van Sichem jr. was die de illustraties voor de katholieke uitgever Pieter Jacobsz. Paets (1616-1657) verzorgde. Deze gebruikte vaak een fictief uitgeversadres te Antwerpen en Leuven. Van Sichem inspireerde zich in deze publicatie op illustraties naar o.m. Albrecht Dürer, Hans Holbein en Hendrik Goltzius. Daarnaast vinden we hierin ook een reeks originele prenten van Maarten van Heemskerck terug.

Vele van Van Sichem's illustraties zijn in latere jaren massaal onder het volk verspreid geworden als zogenoemde centprenten. Dit was een prima middel om de ooit zo dure blokken tot in lengte van jaren rendabel te houden.

Impressie

Van Sichem was een volleerd snijder en was geprezen in zijn tijd. De prenten in dit boek getuigen van een virtuoze snijtechniek binnen de snijdersstijl die toen gold. Het feit dat Van Sichem tekeningen van belangrijke ontwerpers mocht uitsnijden bewijst dat hij in zijn tijd reeds gerespecteerd was. Hij bezat de gave om ontwerpen uit te snijden en zowel de geest van de tekenaar te blijven behouden als zijn eigen talent steeds opnieuw te bewijzen. Voor zowel de tekenaars als de ontwerpers moet dat een zegen geweest zijn. De prenten zelf bestaan uit populaire en fantasievoedende beelden uit de bijbel. Prenten vol actie en drama konden gelezen worden door een groot publiek en inspireren de geest om zijn eigen versie van het verhaal op te maken. De zin voor dramatiek, in de prenten van Van Sichem en de manier van weergave geeft duidelijk aan dat hij belang hechtte aan het gevoel dat de prent moest uitstralen en niet enkel geïnteresseerd was in het correct interpreteren van grijswaarden.
Wat mij vooral opviel was de detaillering en schoonheid van de bijblokken. Ze zijn van uitzonderlijke kwaliteit ondanks het feit dat dit enkel maar secundaire prenten zijn.

Peter Bosteels (docent vrije grafiek)