overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Georg Conrad Bodenehr, Architectura pars altera de opticen tractans
ca. 1700
Bibliotheek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Ontwerpwetenschappen

Georg Conrad Bodenehr (1673-1710) kwam uit een belangrijk Augburgs' kopersnijdersgeslacht. Samen met zijn twee broers, Gabriel en Mauritz, zette hij het werk van zijn vader Hans Georg Bodenehr (1631-1704) verder. Dit resulteerde in 1725 in de publicatie van verschillende atlassen, geïllustreerd met vele zichten van steden en mappen.
Zelf is Georg Conrad vooral bekend voor zijn afbeeldingen van riddergevechten en architectuur. Hiervan is deze publicatie een zeer prachtig voorbeeld, voorzien van zowel Latijnse als Duitse tekst. Tot onze grote spijt ontbreekt de voorpagina van dit werk.

Impressie

In de 17e -18e eeuw werd Europa overspoeld door een wetenschappelijke revolutie. Vooral experimenteel onderzoek vormde een nieuwe uitgangsbasis om tot innovatieve ideeën te komen, waarbij kunst en wetenschap hand in hand gingen. Dit unieke werk van Bodenehr illustreert op prachtige wijze hoe ook optica en architectuur in elkaar overvloeien. Optica werd in die tijd zeer ruim bekeken en omvatte naast de studie van licht en lichtbreking, ook andere aspecten zoals de studie van het oog en de perspectiefleer.

Bodenehr spitst zich in zijn werk toe op dit laatste en legt de lezer stap voor stap uit hoe hij een perspectiefbeeld van een object kan genereren vanuit niets meer dan een doorsnede en een plattegrond ervan. Hij begint met zeer eenvoudige basisfiguren zoals de rechthoek en de cirkel en weet deze in geen tijd tot zuilen en koepels om te zetten. Bladzijde na bladzijde bouwt hij zijn kennis van de perspectiefleer op om uiteindelijk de mooiste architectuurperspectieven uit te tekenen. Dit boek toont je unieke architectuurtekeningen die je meeslepen in de tijd en laat je genieten van de vakkennis waarmee men toen te werk ging.

Nathalie Poppe (doctoraatsstudente architectuur)