overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Affiche voor de opvoering van Peter Benoits De Pacificatie van Gent
Antwerpen, 1925
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium

De conservatoriumbibliotheek bewaart ook enkele honderden affiches, zoals dit plakkaat met de kop van Peter Benoit (1834-1901). Benoit componeerde het lyrisch drama De Pacificatie van Gent (toneelstuk van Emiel Van Goethem) in 1876, naar aanleiding van de driehonderdste verjaardag van de gelijknamige historische gebeurtenis. Van 16 tot 24 mei 1925 organiseerde het Opera-Fonds in de Antwerpse Bourla-schouwburg zes uitvoeringen, waarvoor kosten noch moeite werden gespaard.

Oscar De Gruyter, die zelf de rol van de Hertog van Alva voor zijn rekening nam, regisseerde en Karel Candael dirigeerde. Met succes blijkbaar, want Het Handelsblad van Antwerpen schreef daags na de première: 'Het publiek betuigde zijn geestdrift al na de ouverture die zooals het ooverige door M. Candael's orkest in spannende toewijding werd vertolkt, al moeten we voorbehoud maken omtrent het gebrek aan doorwegend Vlaamsch accent dat vooral opviel bij het volksfeest van het 5de bedrijf. In de gansch gevulde zaal was de heer burgemeester aanwezig, naast de vele bekende personen uit de kunst- en letterwereld.' Naar aanleiding van deze voorstellingenreeks werd een gedenkboek gepubliceerd.
Het portret op de affiche is een krijtlithografie op papier van de hand van de Antwerpse kunstenaar Ernst Naets.

Impressie

Het portret van Peter Benoit toont de man die in de tweede helft van de 19de eeuw een beslissende rol in het Vlaamse muziekleven speelde. Hij was een internationaal gerespecteerde componist, een meeslepende bezieler van de muziekcultuur in zijn land en een visionaire pedagoog. De stichting van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zou de bekroning van zijn levenswerk worden.
Het affiche van “De Pacificatie van Gent” herinnert aan zijn inspanningen om het lyrische toneel, een variant van het toen populaire melodrama, ingang te doen vinden. Dergelijke pogingen leidden uiteindelijk tot het ontstaan van de Vlaamse Opera.
Met de grootste eerbied en ook een vleugje tederheid kijk ik naar Benoits karakterkop en zijn krachtvolle handtekening. Hij heeft gestreden en geleden voor de mensen van zijn tijd, maar zijn erfenis is tot vandaag nog niet opgebruikt.

Michaël Scheck (voorzitter Peter Benoitfonds en eredirecteur Koninklijk Vlaams Conservatorium)