beschrijving boek - vorige pagina - volgende pagina
Spelen van sinne vol scoone moralisacien uutleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck en retorijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende dienstelijck die selve consten allen menschen zijn.
Antwerpen, Willem Silvius, 1562
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium
Deze website maakt (intensief) gebruik van Adobe Flash. Klik hier om deze player te installeren.
Navigatie: gebruik de navigatietool op het scherm (u kan ook klikken op het gedeelte waarop u wil inzoomen)