overzicht boeken - vorig boek - volgend boekbekijk de pagina's

Jakob le Roy, Brabantia illustrata, continens ... castellorum et ... aedificorum descriptionem = Le Brabant illustré, contenant une ... description de tous les chateaux et ... edifices = Verheerlijkt Brabant, behelsende een ... beschryvinge ... van alle de kastelen en ... gebouwen
Leyden, Daniel van den Dael, 1705
Bibliotheek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Ontwerpwetenschappen

Jacques le Roy (1633-1719), baron van Broechem, is bekend als historiograaf. Tijdens zijn leven bracht hij diverse topografisch-historische atlassen uit. Zijn eerste publicatie was gewijd aan Waals-Brabant en dateert uit 1692.
Naast prachtige kaarten van het Brabantse land zijn in deze publicatie ook afbeeldingen verzameld van de talloze kastelen die er te vinden waren, allen voorzien van een historische omschrijving. Dit boek is zeer interessant en van groot belang enerzijds voor hedendaags topografisch onderzoek en anderzijds voor archeologisch onderzoek naar of voor de restauratie van de nog bestaande Brabantse kastelen.

Impressie

Het vroeg 18de eeuwse werk is een verzameling van topografische, etymologische, landbouwhistorische, materiaalkundige pareltjes.
De Brabantia Illustrata bevat een gevarieerde verzameling historische kennis voor onderzoek over nonnenkloosters, familiegeschiedenissen, kastelen en parken. Deze publicatie is tevens uitermate bruikbaar voor een heraldische studie, zowel op vlak van heraldiek zelf, als op vlak van familiegeschiedenis. Graveer-technisch is de opbouw in verschillende staten opmerkelijk leesbaar, alsook de compositorische planopbouw in achtergrond,midden- en voorgrond. De zwart/wit compositie is technisch doorheen het hele boekwerk hetzelfde.

De landkaarten en de aparte prenten getuigen van een aantal bijzondere details:
kluchtige foute perspectieven, anatomische bijzonderheden ( bv. voeten als handen getekend) hazen met afmetingen groter dan de jachthonden.
Het teken/graveerwerk van de hand van J.Van Croes Delin, is vaker van een lachwekkende kwaliteit dan wat je bij zijn collega's en voorgangers gewend bent.

Mede door deze onrechtstreekse humor een aan te raden boek.
Het is een zeer uitnodigend boek en een heel waardevolle primaire bron.
Het boek is in goede staat

Lou Gils (docent vrije grafiek)